• Har du en företagskultur som är lönsam?
• Har du definierat ert varför?
• Anser du att den ”sitter i väggarna”?
Utbildningen hjälper dig i ditt strategiarbete med att skapa samsyn som går i linje med organisationens värderingar.
Målgrupp
VD, HR, chefer och ledare
Syfte
Göra organisationskulturen tydlig för alla medarbetarna. Skapa en kultur som syns, upplevs och känns!
Affärsmässiga fördelar
Organisation blir effektivare och därmed förbättrad lönsamhet.
Arbetsformer
Teori blandat med reflektioner, gruppövningar och diskussioner.
Övrigt
Utbildningen anpassas för ditt företag, organisation eller bransch utifrån din verksamhet och behov.
Vill du också skapa en vinnande kultur?
Kontakta Heléne Andersson på helene@ethosutbildning.se eller 0709-37 41 37

Utbildningar inom Affärsmannaskap

Värderingsgrundarbete

Utrusta dig att leda värderingsarbetet och få det leva i ditt företag. Bli tryggare i din yrkesroll, få med dig alla medarbetare med önskat resultat! Att stärka företagskulturen.
Läs mer om utbildningen här

Förhandlingsteknik

Vidareutveckla dina starka sidor och dina mest utvecklingsbara. Det är skillnad på att veta en sak och att kunna en sak. Efter denna utbildning kan du!
Läs mer om utbildningen här

Globala målen - Agenda 2030

Att du kan svara på alla upphandlingar som kräver en deklaration om hur du inkluderar SDG.
Hur du kan inkludera målen för en hållbar utveckling i din affärsstrategi. Stärka företagskulturen.
Läs mer om utbildningen här

Företags och organisationskultur

Göra organisationskulturen tydlig för alla medarbetarna. Skapa en kultur som syns, upplevs och känns!
Läs mer om utbildningen här

Allmänt

Vill du veta mer eller boka utbildning till företaget?

Utbildning

    Vill du veta mer?

    Utbildningar inom affärsmannaskap