Vad vi gör

Våra Utbildningar

Kompetensutveckling för individ - grupp - och organisation.
Vad fungerar bäst för din organisation. 

✓ Företagsanpassade eller öppna utbildningar.
✓ Digitala fysiska träffar eller Blended learning.
✓ Inspirationsföreläsningar, kortare utbildningar eller längre program. 

En stor del av Affärsmannaskap är att kunna förstå olika kulturer och allt som har med goda affärer att göra.

Lär er verktygen för en god kommunikation, retorik, mötesteknik och sociala medier.

Vi ger dig verktygen att förbättra dina ledaregenskaper inom bland annat projektledning, gruppcoachning och mentorskap.

Kris och stresshantering, ökad kunskap inom psykisk hälsa och varför det är viktigt att investera i bra välbefinnande.

En stor del av Affärsmannaskap är att kunna förstå olika kulturer och allt som har med goda affärer att göra.

Lär er verktygen för en god kommunikation, retorik, mötesteknik och sociala medier.

Vi ger dig verktygen att förbättra dina ledaregenskaper inom bland annat projektledning, gruppcoachning och mentorskap.

Kris och stresshantering, ökad kunskap inom psykisk hälsa och varför det är viktigt att investera i bra välbefinnande.

HLR

Vi har utbildningar inom hjärt och lugnräddning samt L-ABC.

Så mycket bättre

Företag som satsar på hälsofrämjande arbetsplats blir de verkliga vinnarna och får större chans att attrahera personal och kunder. De tar ett helhetsgrepp, skapar trygghet och samverkar med hjärta och hjärna!

Ethos utbildning ABs uppdrag är att hjälpa människor att lyckas tillsammans på sina arbetsplatser. Vår mission återspeglar samhällets och människors behov. Vår vision är att skapa ett hälsosamt samhälle!

  • Mjuk kompetens är framtidens hårdvaluta
  • Engagerade medarbetare är lönsammare
  • Integrera Globala målen
  • Stark företagskultur känns
  • Närvarande ledarskap
  • Alla får sin röst hörd