Om oss

Välkommen till Ethos utbildning AB!

Ethos betyder förtroende, vi bryr oss om dig och ditt företag, skapar långsiktiga relationer och säkerställer leverans genom vår pedagogik, Vi-klart!

2019 grundades Ethos utbildning av Heléne Andersson, hon har över 30 års erfarenhet inom kompetensutveckling med fokus på att främja och förebygga ohälsa.

 Vi arbetar tvärprofessionellt! Vårt team består av experter med adekvat utbildning och lång praktisk erfarenhet inom sina områden. Alla har gemensamt mål och mission att medverka till en kul och framgångsrik arbetsplats.

 Vi drivs av att göra skillnad på riktigt! Därför fortbildar vi ständigt och tar del av ny forskning. Som en röd tråd genom allt vi gör finns en orubblig tro på människans förmåga till hållbar utveckling.

“Vad händer om vi utbildar vår personal och de sen lämnar oss? Vad händer om vi inte utbildar och de stannar?”

Vårt team

Våra samarbetspartners

Region Skåne

Regional samverkansgrupp för suicidprevention.

Ekfelt

Säkerhetsspecialist för publika miljöer.

H43

Handbollsförening i Lund.

NSPH

Nationell samverkan för psykisk hälsa i Skåne.

No2crimes

Arbetar med brottsförebyggande insatser för ett tryggare samhälle.

Rehappen

Har en sjukfrånvaroplattform som visar vad sjukfrånvaron kostar.

Suicide Zero

Ideell organisation som arbetar för att radikalt minska självmorden i Sverige.

SPIV

Vi arbetar för livet varje dag!

Understand

Fond för psykisk ohälsa

Svenska settlementförbundet

Idéaktör för mötesplatser fritidsgårdar, hemgårdar och allaktivitetshus.

Hur kan vi hjälpa dig? Tveka inte att kontakta oss!

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din surfupplevelse.