En stor del av Affärsmannaskap är att kunna förstå olika kulturer och allt som har med goda affärer att göra. Affärsmannaskapet måste förankras hos samtliga medarbetare i organisationen för att driva företaget framåt och få fler, större och bättre affärer!

Inom området hos Ethos utbildning ingår:

  • Företags- och organisationskultur
  • Förhandlingsteknik
  • Globala målen – Agenda 2030

    Vill du veta mer?

    Vill du veta mer eller boka utbildning till företaget?