En stor del av Affärsmannaskap är att kunna förstå olika kulturer och allt som har med goda affärer att göra. Affärsmannaskapet måste förankras hos samtliga medarbetare i organisationen för att driva företaget framåt och få fler, större och bättre affärer!

Inom området hos Ethos utbildning ingår:

  • Företags- och organisationskultur
  • Värderingsgrunder och normer
  • Förhandlingsteknik
  • Globala målen – Agenda 2030

Utbildningar inom Affärsmannaskap

Värderingsgrundarbete

Utrusta dig att leda värderingsarbetet och få det leva i ditt företag. Bli tryggare i din yrkesroll, få med dig alla medarbetare med önskat resultat! Att stärka företagskulturen.
Läs mer om utbildningen här

Förhandlingsteknik

Vidareutveckla dina starka sidor och dina mest utvecklingsbara. Det är skillnad på att veta en sak och att kunna en sak. Efter denna utbildning kan du!
Läs mer om utbildningen här

Globala målen - Agenda 2030

Att du kan svara på alla upphandlingar som kräver en deklaration om hur du inkluderar SDG.
Hur du kan inkludera målen för en hållbar utveckling i din affärsstrategi. Stärka företagskulturen.
Läs mer om utbildningen här

Företags och organisationskultur

Göra organisationskulturen tydlig för alla medarbetarna. Skapa en kultur som syns, upplevs och känns!
Läs mer om utbildningen här

Allmänt

    Vill du veta mer?

    Utbildningar inom affärsmannaskap

    Vill du veta mer eller boka utbildning till företaget?