• Lever du utifrån företagets värderingar?
• Eller finns de endast snyggt uppsatta på väggarna?
• Berör de hjärtat och hjärnan?
Utbildningen ger dig konkreta verktyg för att implementera era värderingar i hela organisationen.
Målgrupp
HR, chefer och ledare
Syfte
Utrusta dig att leda värderingsarbetet och få det leva i ditt företag. Bli tryggare i din yrkesroll, få med dig alla medarbetare med önskat resultat! Att stärka företagskulturen.
Affärsmässiga fördelar
Nöjda medarbetarna känner tillhörighet och blir stolta ambassadörer. Kunder och leverantörer kommer att känna era värderingar vilket bidrar till fler och större affärer.
Arbetsformer
Teori blandat med reflektioner, gruppövningar och diskussioner.
Övrigt
Utbildningen anpassas för ditt företag, organisation eller bransch utifrån din verksamhet och behov.
Nyfiken och vill veta mer?
Kontakta Heléne Andersson på helene@ethosutbildning.se eller 0709-37 41 37.

Utbildningar inom Affärsmannaskap

Värderingsgrundarbete

Utrusta dig att leda värderingsarbetet och få det leva i ditt företag. Bli tryggare i din yrkesroll, få med dig alla medarbetare med önskat resultat! Att stärka företagskulturen.
Läs mer om utbildningen här

Förhandlingsteknik

Vidareutveckla dina starka sidor och dina mest utvecklingsbara. Det är skillnad på att veta en sak och att kunna en sak. Efter denna utbildning kan du!
Läs mer om utbildningen här

Globala målen - Agenda 2030

Att du kan svara på alla upphandlingar som kräver en deklaration om hur du inkluderar SDG.
Hur du kan inkludera målen för en hållbar utveckling i din affärsstrategi. Stärka företagskulturen.
Läs mer om utbildningen här

Företags och organisationskultur

Göra organisationskulturen tydlig för alla medarbetarna. Skapa en kultur som syns, upplevs och känns!
Läs mer om utbildningen här

Allmänt

Vill du veta mer eller boka utbildning till företaget?

Utbildning

    Vill du veta mer?

    Utbildningar inom affärsmannaskap