Betydelsefull statistik
%
Av våra framgångar når vi genom att ha rätt mjuka färdigheter.
1 kr
Genomsnittlig årskostnad för sjukskrivningar för företag med 40 anställda
%
Av anställda är engagerade på jobbet.​
Självmord per år sker med orsak av mobbing på arbetsplatsen.​

Minska sjukskrivningarna Upptäck tidiga signaler

Vad vi gör

Ethos Utbildning

Våra tjänster

Skapar Hälsofrämjande arbetsplatser med affärsmässiga fördelar!
Vi arbetar tvärprofessionellt, vår kunskapsarena erbjuder utbildningar, seminarier, trendföreläsningar, workshops, rådgivning och coachning.

Hjärna & Hjärta

Kompetensutveckling på individ – grupp - och organisationsnivå!
Vad fungerar bäst för din organisation?
• Företagsanpassade eller öppna utbildningar
• Digitala, fysiska träffar eller Blended Learning
• Inspirationsföreläsningar, kortare utbildningar eller längre program

Integrera hållbarhetsmålen i din företagsstrategi!
SDG - Sustainable Development Goals kan vara avgörande för ditt företags framtid.
En hållbar utveckling bygger på tre dimensioner; det sociala, miljön och ekonomin.

Så mycket bättre

Företag som satsar på hälsofrämjande arbetsplats blir de verkliga vinnarna och får större chans att attrahera personal och kunder. De tar ett helhetsgrepp, skapar trygghet och samverkar med hjärta och hjärna!

Ethos utbildning ABs uppdrag är att hjälpa människor att lyckas tillsammans på sina arbetsplatser. Vår mission återspeglar samhällets och människors behov. Vår vision är att skapa ett hälsosamt samhälle!

 • Mjuk kompetens är framtidens hårdvaluta
 • Engagerade medarbetare är lönsammare
 • Integrera Globala målen
 • Stark företagskultur känns
 • Närvarande ledarskap
 • Alla får sin röst hörd
Kontakt

Kontakta oss

Kom i kontakt med oss genom att använda detta formulär. 
Det går fint att bara slänga iväg att ni vill komma i kontakt med oss så ringer vi er på det telefonnummer ni anger. 

  Nyhetsuppdateringar

  Nyheter

  Läs de senaste nyheterna från Ethos Utbildning