Nu kan du framtidssäkra välbefinnandet på din arbetsplats, utan att vara hälsoexpert!

Sveriges Hälsoportal är idealisk för dig som chef, ledare, linjechef, gruppledare, teamchef som coachar och motiverar ditt team mot ett gemensamt mål. Du väljer innehåll utifrån era behov och verksamheter, ni får er egna logga och alla medarbetare blir välkomna med sitt namn.

En god hälsa är grunden till framgång! Med denna unika helhetsbild av hälsa får du möjlighet att skapa goda resultat för hela din arbetsplats.

Anslut ditt företag till Sveriges hälsoportal!

Som licenskund får både du och dina medarbetare unik tillgång till all expertkunskap inom hälsa genom digitala föreläsningar, övningar och annat intressant innehåll i vår plattform. I licensen får ni tillgång till er egen företagssida, där innehållet anpassas automatiskt efter varje individ. 

I Hälsoplan BAS väljer du innehåll utifrån verksamhetens behov!

En licens till hälsoportalen ingår i hälsoplan BAS och med den är det enkelt att arbeta med hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen på både individ-, enhets- eller organisationsnivå.

Du får ett hälsotips varje månad, innehållet väljer du själv.

Du kan blanda mental och fysisk hälsa eller endast ha fokus på mental hälsa. Vi har gjort olika förslag på upplägg och innehåll, till höger kan du läsa om de olika förslagen.

Hälsoportalens innehåll går även utmärkt att ha som underlag på arbetsplatsträffar, fortbildning, temadagar, konferenser, kundevent och mycket annat.

10 ANLEDNINGAR TILL VARFÖR JUST NI SKA ANVÄNDA SVERIGES HÄLSOPORTAL

  1. En hälsoportal som har allt under samma tak för psykisk och fysisk hälsa
  2. Enkelt 
  3. Konkret proaktiv handlingsplan som matchar era behov
  4. Kontinuerliga tips och råd
  5. Alla deltar utifrån sin nivå och intresse
  6. Möjliggör att du får med alla
  7. Obegränsad tillgång till alla föreläsningar, artiklar och övningar
  8. Få en samsyn på hälsans betydelse
  9. Kortare startsträcka
  10. Hälsosatsningen blir inspirerande, rolig och intressant tillsammans med dina kollegor

Ethos utbildning i samarbete med Health Competence!

Ethos utbildning har valt att ingå i ett samarbete med Health Competence, det innebär att vi kan erbjuda en av Sveriges bästa hälsoportal där du har allt under samma tak, både psykisk och fysisk hälsa!

Du designar din egen hälsoplan som ger kontinuitet som är så viktigt för att behålla kompetensen och motivationen. Health Competence har samma ambition som vi att skapa kraftfulla åtgärder mot den ökade ohälsan i landet. De är ett svenskt innovationsföretag som har utvecklat digitala stödverktyg och koncept för att alla företag ska kunna arbeta med effektiv friskvård på ett både lönsamt och hållbart sätt. 

Konceptet är utvecklat i nära samspel med etablerade forskare och andra experter inom hälsorelaterade områden och ett resultat från näringslivets efterfrågan för att kunna framtidssäkra en hållbar arbetsplats.

Våra hälsopaket

Hälsoplan BAS - Mental och fysisk hälsa

För offentlig sektor

SÅ HÅLLER NI IHOP DET
HÄLSOFRÄMJANDE ARBETET

En månadsprenumeration med expertkunskap och hälsoinspiration för hela företaget. Kontinuitet och repetition ökar motivationen och gemenskapen.

Bli inspirerad av vårt förslag och innehåll!

Hälsoplan BAS - Mental och fysisk hälsa

För privat sektor

SÅ HÅLLER NI IHOP DET
HÄLSOFRÄMJANDE ARBETET

En månadsprenumeration med expertkunskap och hälsoinspiration för hela företaget. Kontinuitet och repetition ökar motivationen och gemenskapen.

Bli inspirerad av vårt förslag och innehåll!

Hälsoplan BAS - Mental hälsa

För offentlig sektor

Minska stress och psykisk ohälsa.

En månadsprenumeration med expertkunskap och hälsoinspiration för hela företaget. Kontinuitet och repetition ökar motivationen och gemenskapen.

Bli inspirerad av vårt förslag och innehåll!

Hälsoplan BAS - Mental hälsa

För privat sektor

Minska stress och psykisk ohälsa.

En månadsprenumeration med expertkunskap och hälsoinspiration för hela företaget. Kontinuitet och repetition ökar motivationen och gemenskapen.

Bli inspirerad av vårt förslag och innehåll!

KOSTNADSFRI LIVEDEMO

Boka en kostnadsfri livedemo för att få veta mer om hur Sveriges Hälsoportal kan hjälpa din verksamhet.

Kostnadsfri livedemo

Välkommen att boka en kostnadsfri livedemo för att få veta mer om hur Sveriges Hälsoportal kan hjälpa din verksamhet.

Om verksamheten
Kontaktperson