Kristin C Dahlberg

Utbildare inom sorgarbete efter kris eller förlust

Kristin är expert på att handleda och lära ut en metod i Sorgbearbetning efter en kris eller förlust. Kunskapen hjälper dig att bearbeta och förlösa din sorg så att du åter kan delta helt och fullt i livet på det sätt du önskar.