Stefan Lindström

Expert inom affärsmannaskap, förhandlingsteknik och organisationsutveckling

Stefan är expert på att utbilda inom Affärsmannaskap, Förhandlingsteknik, Organisationsutveckling och Time Management. Kunskapen hjälper dig att våga förändra med effektiva metoder och verktyg som skapar delaktighet och engagemang.