Henrik Karlström

Utbildare inom HLR och L-ABC

Henrik utbildar i HLR och L-ABC och de vanligaste sjuk- och olycksfallen! Kunskapen gör dig trygg och förberedd att ta hand om en person som drabbas av plötsligt hjärtstillestånd eller en annan skada i din vardag eller på arbetsplatsen.