Bemötande av hot och våld i arbetet!

Risk för våld i arbetslivet är en alltmer aktuell fråga. En arbetsmiljö med hög våldsrisk kan leda till stort lidande för den enskilde med stress och ökad sjukfrånvaro som resultat.

Målgrupp

Du som vill bli bättre på att hantera hot och våld i arbetet.

Syfte

Förståelse och varför vi reagerar på ett visst när vi känner oss hotade och utlösande faktorer. Stärka och komplettera din professionella yrkesroll och bygga trygghet på din arbetsplats samt hur du kan förebygga en hotsituation.

Kursinnehåll

  • Aggressionsteori
  • Våra grundkänslor
  • Vanliga aggressionstriggers
  • Faktorer som är av avgörande för att undvika eskalerande våld
  • Bemöta och agera på andra människors beteenden och under stressade situationer

 

Arbetsformer

Digitalt, teori blandat med reflektioner och exempel. Film 1 timme och 16 minuter som är textad. som ni har tillgång i 3 veckor. Då har ni möjlighet att repetera och ha filmen som diskussionsunderlag.

Utbildare

Maria Bauer, landets främsta föreläsare om hot och våld på jobbet, med 30 års yrkeserfarenhet och har föreläst för över 200 000 medarbetare på olika arbetsplatser i Skandinavien. Maria har skrivit böckerna ”Hot och våld på jobbet” och ”Våld i nära relationer”

Antal deltagare

Upptill 50 personer.

Pris

25 000kr exklusive moms.

För mer information och bokning

Kontakta Heléne Andersson på helene@ethosutbildning.se eller 0709-37 41 37

Utbildningar inom Kommunikation

LinkedIn, bygg relationer

Beskrivning om utbildningen kommer inom kort.

Presentationsteknik och retorik

Beskrivning om utbildningen kommer inom kort.

Motiverande samtalet

Beskrivning om utbildningen kommer inom kort.

Kommunikation

Beskrivning om utbildningen kommer inom kort.

Regler, oskrivna och skrivna

Beskrivning om utbildningen kommer inom kort.

Mötesteknik

Beskrivning om utbildningen kommer inom kort.

LinkedIn

Beskrivning om utbildningen kommer inom kort.

Bemötande av hot och våld på arbetet

Risk för våld i arbetslivet är en alltmer aktuell fråga. En arbetsmiljö med hög våldsrisk kan leda till stort lidande för den enskilde med stress och ökad sjukfrånvaro som resultat.

Läs mer om utbildningen här.

Allmänt

Vill du veta mer eller boka utbildning till företaget?

    Vill du veta mer?