Utbildningar inom Kommunikation

  • Bemötande av hot och våld på arbetet
  • Bygg relationer på LinkedIn
  • Effektfulla möten
  • Kommunikation
  • Motiverande samtalet
  • Presentationsteknik och retorik
  • Regler, oskrivna och skrivna

Allmänt

Vill du veta mer eller boka utbildning till företaget?

    Vill du veta mer?