• Att hantera hot om våld i arbetet
 • Bemöta anhöriga
 • Bemöta aggressiva och besvärliga personer
 • Coachning
 • Förebygga psykisk ohälsa
 • Första hjälpen till psykisk hälsa – MHFA
 • Hjärnans funktion i olika åldrar
 • Inne- och utemiljö
 • Introduktionskurs för ny personal – Onboarding
 • MI – Introduktion till Motiverande samtal
 • Organisationsutveckling
 • Pedagogiska förhållningssätt vid psykiska funktionshinder
 • Personlig effektivitet
 • Psykisk hälsa hos unga
 • Psykisk ohälsa – vilka diagnoser finns?
 • Vad är psykisk hälsa?