Thomas Delin

Expert inom MHFA - Första hjälpen till psykisk hälsa

Thomas, är expert på att utbilda inom MHFA – Första hjälpen till psykisk hälsa, Att hantera hot om våld i arbetet och PDV – Pågående dödligt våld och våldsamma händelser. Kunskapen hjälper dig att upptäcka tidiga signaler hos personer som inte mår bra och mental förberedelse och bemötande vid hot och våld.