Öppen kurs i första hjälpen till mental hälsa

22–23 OKTOBER – UTBILDNINGEN ”FÖRSTA HJÄLPEN TILL PSYKISK HÄLSA” I MALMÖ

Den 22–23 oktober kan du i Malmö gå den välrenommerade utbildningen ”Första hjälpen till psykisk hälsa” inriktning mot vuxna. Utbildningen ges som en kurs under två dagar.

Du får lära dig de vanligaste psykiatriska tillstånden som hjälper dig att upptäcka olika slag av psykiskt lidande och hur du kan ge hjälp och stöd på rätt sätt. Kursen lär ut en handlingsplan som riktar sig mot mötet med en person i kris eller som visar tecken på psykisk ohälsa.

Pris:

5595 kr/person exklusive moms. I priser ingår utbildning, fika, lunch, diplom från NASP (Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention av psykisk ohälsa) och kursmaterial.

 

 

Lämna ett svar

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din surfupplevelse.