services

Barn och ungdomar

Samtalsterapi Enskilda samtal och för par! Håll dig uppdaterad, vi uppdaterar vår hemsida ständigt! Safety net & build wealth You can transform your business to a revenue-producing asset that lets you work as much or as little as you want. Business planning & strategy Our clients are often surprised by the possibilities we present to

Läs mer
Värderingsgrundarbete

• Lever du utifrån företagets värderingar?
• Eller finns de endast snyggt uppsatta på väggarna?
• Berör de hjärtat och hjärnan?

Utbildningen ger dig konkreta verktyg för att implementera era värderingar i hela organisationen.

Målgrupp
HR, chefer och ledare

Syfte
Utrusta dig att leda värderingsarbetet och få det leva i ditt företag. Bli tryggare i din yrkesroll, få med dig alla medarbetare med önskat resultat! Att stärka företagskulturen.

Affärsmässiga fördelar
Nöjda medarbetarna känner tillhörighet och blir stolta ambassadörer. Kunder och leverantörer kommer att känna era värderingar vilket bidrar till fler och större affärer.

Arbetsformer
Teori blandat med reflektioner, gruppövningar och diskussioner.

Övrigt
Utbildningen anpassas för ditt företag, organisation eller bransch utifrån din verksamhet och behov.

Nyfiken och vill veta mer?
Kontakta Heléne Andersson på helene@ethosutbildning.se eller 0709-37 41 37.

Läs mer
Vad innebär Affärsmannaskap?

En stor del av Affärsmannaskap är att kunna förstå olika kulturer och allt som har med goda affärer att göra. Affärsmannaskapet måste förankras hos samtliga medarbetare i organisationen för att driva företaget framåt och få fler, större och bättre affärer!

Inom området hos Ethos utbildning ingår:

• Företags- och organisationskultur
• Värderingsgrunder och normer
• Förhandlingsteknik
• Globala målen – Agenda 2030

Läs mer
Barn och ungdomar

Samtalsterapi för par och individuellt!

Läs mer
Samtalsterapi

Samtalsterapi för par och individuellt!

Läs mer
Säljutbildningar

Beskrivning kommer inom kort!

Läs mer
Vad är psykisk hälsa?

Beskrivning kommer inom kort!

Läs mer
Ungdomar på glid

Beskrivning kommer inom kort!

Läs mer
Stresshantering

Beskrivning kommer inom kort!

Läs mer
Psykisk ohälsa hos ungdomar

Beskrivning kommer inom kort!

Läs mer
How can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

Consulting WP really helped us achieve our financial goals. The slick presentation along with fantastic readability ensures that our financial standing is stable.

theme_placeholder
Amanda Seyfried
Sales & Marketing, Alien Ltd.
Denna webbplats använder cookies för att förbättra din surfupplevelse.