AF-bostäder i Lund

Förenade Care

Linköping City Airport

Lunds kommun

Medlearn AB

Region Skåne

Skellefteå kommun

Svenska Settlementförbundet – Samlande idéaktör för fritidsgårdar, hemgårdar, allaktivitetshus – lokalt arbeta för att främja social tillit och trygghet i bostadsområdena.

Sydassistans

Trelleborg AB

Värmdö kommun