Psykisk livräddning

Kursbeskrivning

 • Zoom
 • 16 november, 2021
 • tisdag, 9:00 f m to 12:00 e m
 • Psykisk Livräddning

  Psykisk ohälsa är ett växande folkhälsoproblem där självmord är den är yttersta konsekvensen - var sjätte timme tar en människa sitt liv i Sverige.

  De som drabbas finns runt oss alla - i familjen, bland vänner, på arbetsplatsen, i föreningen och i det offentliga rummet.
  - ALLA KÄNNER VI NÅGON! 
  För att vända trenden och på sikt minska det lidandet som psykisk ohälsa innebär för den enskilde behöver vi gemensamt kraftsamla i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.

  Målgrupp
  Alla, inga förkunskaper krävs.

  Syfte
  Få kunskap om att upptäcka tidiga signaler och känna större trygghet och beredskap i samtalet med någon som inte mår bra samt få ökad kännedom om vilket stöd och hjälp som finns att få vid psykisk ohälsa/självmordstankar. Våga öppna upp till samtal kring ohälsa!

  Kursinnehåll
  • Aktuell grundläggande kunskap inom suicidprevention – fokus på förståelse
  • Definition av suicidalitet
  • Vetenskapliga förklaringsmodeller
  • Risk- och friskfaktorer
  • Etiska frågeställningar
  • Verktyg för samtal om känsloreglering
  • Strategier för hjälp och självhjälp

  Affärsmässiga fördelar
  Minskar sjuknärvaro och sjukfrånvaro, tryggare personal, behåller duktig personal och
  medverkar till en hälsofrämjande arbetsplats.

  Arbetsformer
  Genomförs digitalt med teori blandat med reflektioner, gruppövningar och diskussioner.

  Datum och tid
  Onsdagen 8 December, kl.09:00-12:00

  Utbildare
  Experter inom området från vår samarbetspartner SPIV – Suicidprevention i Väst.

  Investering/pris
  895kr exklusive moms/deltagare
  Betalning mot faktura, du får tilldelad länk två dagar innan kursstart.

 • Ethos Utbildning AB

Kontakta eventansvarig

Kursbokning

 • 895.00kr Bokning 24 kvar
Organized By Ethos Utbildning AB

Boka din kursplats

Välj biljetter
Bokning
24
895.00kr
One time registration allowed for this ticket
0kr
kr0
Fakturering 14 dagar innan genomförande. Efter förfallodagen erläggs, om så påfordras, dröjsmålsränta enligt gällande räntelagstiftningen. Vid om- eller avbokning senare än två veckor innan kursstart, debiteras hela kursavgiften. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid otillräckligt antal deltagare.
Tillbaka till detaljer
Tack för din bokning

Psykisk livräddningPassed

Zoom Meetings

tisdag, 9:00 f m to 12:00 e m
16 november, 2021

000000

Psykisk livräddningPassed

Zoom Meetings

tisdag, 9:00 f m to 12:00 e m
16 november, 2021

SKRIV UT


Bra att tänka på inför kursen:
– Om ni använder mobil enhet se till att ha den laddad.

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din surfupplevelse.