Affärsmannaskap

Värderingsgrundarbete

• Lever du utifrån företagets värderingar?
• Eller finns de endast snyggt uppsatta på väggarna?
• Berör de hjärtat och hjärnan?

Utbildningen ger dig konkreta verktyg för att implementera era värderingar i hela organisationen.

Målgrupp
HR, chefer och ledare

Syfte
Utrusta dig att leda värderingsarbetet och få det leva i ditt företag. Bli tryggare i din yrkesroll, få med dig alla medarbetare med önskat resultat! Att stärka företagskulturen.

Affärsmässiga fördelar
Nöjda medarbetarna känner tillhörighet och blir stolta ambassadörer. Kunder och leverantörer kommer att känna era värderingar vilket bidrar till fler och större affärer.

Arbetsformer
Teori blandat med reflektioner, gruppövningar och diskussioner.

Övrigt
Utbildningen anpassas för ditt företag, organisation eller bransch utifrån din verksamhet och behov.

Nyfiken och vill veta mer?
Kontakta Heléne Andersson på helene@ethosutbildning.se eller 0709-37 41 37.

Vad innebär Affärsmannaskap?

En stor del av Affärsmannaskap är att kunna förstå olika kulturer och allt som har med goda affärer att göra. Affärsmannaskapet måste förankras hos samtliga medarbetare i organisationen för att driva företaget framåt och få fler, större och bättre affärer!

Inom området hos Ethos utbildning ingår:

• Företags- och organisationskultur
• Värderingsgrunder och normer
• Förhandlingsteknik
• Globala målen – Agenda 2030

Globala Målen – Agenda 2030

• Känner du till det globala hållbarhetspaketet SDG?
• Tillämpar du de globala målen idag?
• Varför är Agenda 2030 viktiga för ditt företag?

Utbildningen ger dig konkreta verktyg hur du tillämpar de Globala målen i din verksamhet!

Målgrupp
VD, entreprenör, förändringsledare, chefer och investerare

Syfte
Att du kan svara på alla upphandlingar som kräver en deklaration om hur du inkluderar SDG.
Hur du kan inkludera målen för en hållbar utveckling i din affärsstrategi. Stärka företagskulturen.

Affärsmässiga fördelar
Betydande konkurrensfördelar genom att bli ledande inom området som snart kommer att vara gemensamt för företag i hela världen. Bevis på att ditt företag kan göra bra och större affärer.

Arbetsformer
Teori blandat med reflektioner, gruppövningar och diskussioner.

Övrigt
Utbildningen anpassas för ditt företag, organisation eller bransch utifrån din verksamhet och behov.

Vill du också göra fler och bättre affärer?
Kontakta Heléne Andersson på helene@ethosutbildning.se eller 0709-37 41 37

Förhandlingsteknik

• Vill du bli en vass förhandlare?
• Agerar du både affärsmässigt och strukturerat?
• Har du insikten om hur du och andra reagerar i olika situationer?

Utbildningen ger dig nya insikter, möjligheter och förutsättningar för att lyckas ännu bättre i förhandlingar.

Målgrupp
Alla som förhandlar

Syfte
Vidareutveckla dina starka sidor och dina mest utvecklingsbara. Det är skillnad på att veta en sak och att kunna en sak. Efter denna utbildning kan du!

Affärsmässiga fördelar
Du vinner respekt, du skapar större och lönsammare affärer och hållbara relationer.

Arbetsformer
Teori blandat med reflektioner, gruppövningar och diskussioner.

Övrigt
Utbildningen anpassas för ditt företag, organisation eller bransch utifrån din verksamhet och behov.

Nyfiken på hur du blir en vass förhandlare?
Kontakta Heléne Andersson på helene@ethosutbildning.se eller 0709-37 41 37

Företags och organisationskultur

• Har du en företagskultur som är lönsam?
• Har du definierat ert varför?
• Anser du att den ”sitter i väggarna”?

Utbildningen hjälper dig i ditt strategiarbete med att skapa samsyn som går i linje med organisationens värderingar.

Målgrupp
VD, HR, chefer och ledare

Syfte
Göra organisationskulturen tydlig för alla medarbetarna. Skapa en kultur som syns, upplevs och känns!

Affärsmässiga fördelar
Organisation blir effektivare och därmed förbättrad lönsamhet.

Arbetsformer
Teori blandat med reflektioner, gruppövningar och diskussioner.

Övrigt
Utbildningen anpassas för ditt företag, organisation eller bransch utifrån din verksamhet och behov.

Vill du också skapa en vinnande kultur?
Kontakta Heléne Andersson på helene@ethosutbildning.se eller 0709-37 41 37

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din surfupplevelse.