• Att möta personer med demens
 • Bemöta anhöriga
 • Bemöta människor med förvirringstillstånd
 • Demenssjukdom introduktion
 • Demenssjukdom fördjupning
 • Dysfagi för personliga assistenter och hemtjänst
 • Fallprevention
 • Geriatrik
 • Hygien
 • Introduktionskurs för ny personal inom vård och omsorg – Onboarding
 • Medicinska diagnoser, symtom, behandling och omvårdnad
 • MI – Introduktion till Motiverande samtal
 • Pedagogiska förhållningssätt vid psykiska funktionshinder
 • Psykisk ohälsa hos äldre
 • Smärta och omvårdnad hos äldre
 • Våld vid demenssjukdom