• Aktivering för personer med demenssjukdom
 • Att möta personer med demens
 • Bemöta anhöriga
 • Bemöta människor med förvirringstillstånd, ångest eller depression
 • Bra vardag för personer med demens
 • Demenssjukdom introduktion
 • Demenssjukdom fördjupning
 • Dysfagi för personliga assistenter och hemtjänst
 • Etik, bemötande och förhållningssätt
 • Fallprevention
 • Geriatrik
 • Grundläggande psykiatri
 • Handledarutbildning
 • Hot om våld i arbetet
 • Hygien
 • Hjärnans funktion i olika åldrar
 • Introduktionskurs för ny personal inom vård och omsorg – Onboarding
 • Kost, näring och munhälsa inom äldreomsorgen
 • Kris och sorghantering/stöd
 • Lyftteknik
 • Medicinska diagnoser, symtom, behandling och omvårdnad
 • MHFA – Första hjälpen till psykisk hälsa (inriktningar mot barn och unga, vuxna, äldre)
 • MI – Introduktion till Motiverande samtal
 • Vanligt förekommande neurologiska sjukdomar inom hemtjänst och äldreomsorg
 • Pedagogiska förhållningssätt vid psykiska funktionshinder
 • Psykisk ohälsa hos äldre
 • Psykisk ohälsa – vilka diagnoser finns?
 • Självskadebeteende
 • Smärta och omvårdnad hos äldre
 • Stresshantering
 • Sömn och sömnproblem
 • Tonåringars hjärna – därför beter de sig som de gör
 • Våld vid demenssjukdom
 • Återhämtning vid psykisk ohälsa