Undersökningar visar att ett stort antal äldre personer har någon form av psykisk ohälsa. De vanligaste psykiska besvären eller sjukdomarna hos äldre är kris i samband med att man förlorat någon närstående, sviktande hälsa, nedstämdhet, depression, oro, ängslan, förvirringstillstånd eller ångest. Utbildningen i psykisk ohälsa hos äldre ger dig kunskap och redskap.

Du som arbetar inom omsorgen av äldre ställs ofta inför komplicerade situationer som är relaterade till äldre människors psykiska ohälsa och har inte alltid tillräckliga kunskaper för att veta hur du ska bemöta och stödja dessa personer.

Under denna utbildning får du grundläggande kunskaper om psykiska sjukdomar som kan drabba äldre personer samt kunskap om bemötande, förhållningssätt och förebyggande insatser.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till personal inom äldreomsorg och hemtjänst.

Innehåll

  • Grundläggande kunskaper om psykiska sjukdomar som kan drabba äldre personer
  • Vanliga diagnoser och symptom – förvirring, ångest, depression
  • Psykiska sjukdomars utveckling
  • Förändringar i livssituation och sviktande hälsa som orsak till psykisk ohälsa
  • Biverkningar som påminner om psykisk ohälsa
  • Bemötande och förhållningssätt vid olika former av psykisk ohälsa
  • Om konflikter som uppstår i mötet med psykiskt förvirrade personer och hur dessa hanteras
  • Förebyggande insatser

Arbetsformer

Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och diskussioner.

Anmäl intresse