Psykisk sjukdom hos äldre är vanligare än demens. Psykiska sjukdomar som depression, ångesttillstånd och psykotiska sjukdomar är vanliga hos äldre, men har fått mindre uppmärksamhet än demenssjukdomarna trots att all personal inom äldreomsorg och hemtjänst möter personer med olika psykiatriska diagnoser

De flesta psykiska sjukdomarna hos äldre är behandlingsbara men kan kräva stor kunskap om såväl sjukdomarna som behandlingsstrategier. Denna utbildning ger dig som sjuksköterska ökade kunskaper om dessa diagnoser, vad det innebär att leva med dem och om hur du kan bemöta och stödja dessa personer

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personal inom vård och omsorg.

Innehåll

  • Psykiatriska diagnoser, symptom och behandling
  • Bipolära sjukdomar
  • Ångestsyndrom
  • Depression
  • Personlighetssyndrom
  • Psykoser & schizofreni
  • Kommunikation, bemötande och förhållningssätt

Arbetsformer

Teori blandat med praktiska övningar, diskussion och exempel.

Anmäl intresse