Att möta människor i livets slutskede ställer stora krav pi dig som arbetar inom vård och omsorg. Det är viktigt att ha kunskap om palliativ vård utifrån den palliativa vårdfilosofin. Palliativ vård, lindrande vård, innebär en aktiv helhetsvård när ingen bot finns. Målet är att göra den sista tiden i livet så bra och smärtfri som möjligt genom att se till hela livssituationen, såväl fysiskt och psykiskt som socialt och andligt. Vilka är de nya nationella målnivåerna kring vård vid livets slut?

Under denna utbildning får du fördjupande kunskaper om palliativ vårdfilosofi och hur du ger vård till personer med obotlig/livshotande sjukdom. Du fördjupar din kunskap om sorg och sorgebearbetning och lär dig hur du genom ett empatiskt bemötande ger stöd och trygghet till närstående och patient och skapar delaktighet i vården

Utbildningens utgångspunkt dr den palliativa vårdfilosofin.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till personal inom vård och omsorg.

Innehåll

 • Palliativ vårdfilosofi
 • Definition palliativ vård enligt WHO – vad är det och vad är det inte?
 • Nya nationella målnivåer
 • Döendefasen – tecken på att en person är döende
 • Symptomkontroll
 • Omvårdnad i livets slutskede
 • Teamarbete
 • Kris och sorg
 • Närstående
 • Kommunikation
 • Efterlevandesamtal
 • Svåra samtal

Arbetsformer

Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.

Anmäl intresse