Psykisk ohälsa är ett växande folkhälsoproblem som drabbar de flesta någon gång i livet och finns runt oss alla; i familjen, bland vänner, på arbetsplatsen, i föreningen och i det offentliga rummet.

Diplomerad Första hjälpare till psykisk hälsa räddar liv precis som HLR!

Utbildningen i Första hjälpen till psykisk hälsa med inriktning vuxna är på två dagar (12 timmar). Du får lära dig de vanligaste psykiatriska tillstånden som hjälper dig att upptäcka olika slag av psykiskt lidande och hur du kan ge hjälp och stöd på rätt sätt. Utbildningen lär ut en handlingsplan som inriktar sig mot mötet med en person i kris eller som visar tecken på psykisk ohälsa. Kursmaterial och diplom från NASP – NAtionellt centrum för Suicidforskning och prevention av Psykisk ohälsa ingår. Programmet kommer ursprungligen från Australiens MHFA (Mental Health First Aid) och har utvecklats och utvärderats vetenskapligt och används nu i 21 länder i världen över. Den svenska utbildningen är utformad av NASP.

Målgrupp

Personer som arbetar med och för människor.

Syfte

Syftet med utbildningen är:

Att öka medvetenheten och stärka yrkesrollen samt utveckla den redan befintliga kompetensen.

Att minska fördomar och negativa attityder kring psykisk ohälsa och lindra drabbade personers upplevelse av utanförskap och stigmatisering. En så tidig hjälp som möjligt främjar det mänskliga lidandet och tillfrisknandet

Sagt av tidigare deltagare

”Känner mig definitivt bättre rustad hur jag ska agera om jag möter en människa i kris”

”Tack för bra och givande utbildningsdagar!”

”Har redan hjälpt efter dag 1”

”Viktigt att behålla kursledaren som har stor kunskap inom ämnet och kan därför förklara orsaker och verkan på ett lättfattligt sätt”

Kursinnehåll

  • Första hjälpen till psykisk hälsa BLEUS – Bedömning, Lyssna, Erbjuda, Uppmuntra, Stödja
  • Psykiatriska tillstånd – depression, ångestsyndrom, beroendesjukdomar med flera
  • Kristillstånd: personer som är självmordsnära
  • Substansrelaterade sjukdomar

Arbetsformer

Teori blandat med reflektioner, fallövningar, gruppövningar och filmer.

Kurstid

12 timmar

Utbildare

Birgitta Geijer – certifierad instruktör i Första hjälpen till psykisk hälsa, legitimerad sjuksköterska och vårdlärare samt Master i psykologi med inriktning neuropsykologi

Övrigt

Finns i tre versioner: barn – ungdomar > 20 år, vuxna 20 år > och äldre 65 år >.

Anmäl intresse