Psykisk ohälsa är ett växande folkhälsoproblem som drabbar de flesta någon gång i livet och finns runt oss alla; i familjen, bland vänner, på arbetsplatsen, i föreningen och i det offentliga rummet.

Diplomerad Första hjälpare till psykisk hälsa räddar liv precis som HLR!

Kursen i Första hjälpen till psykisk hälsa med inriktning barn och ungdomar är på två dagar. Du får lära dig de vanligaste psykiatriska tillstånden som hjälper dig att upptäcka olika slag av psykiskt lidande och hur du kan ge hjälp och stöd på rätt sätt. Kursen lär ut en handlingsplan som inriktar sig mot mötet med en ung person i kris eller som visar tecken på psykisk ohälsa. Ingår kursmaterial och diplom från NASP.

Programmet kommer ursprungligen från Australien MHFA (Mental Health First Aid) och har utvärderats vetenskapligt och används nu i 21 länder i världen över. Den svenska utbildningen är utformad av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa – NASP

Målgrupp

Personal som i sin verksamhet arbetar med eller för barn och ungdomar

Syfte

Öka medvetenheten och stärka yrkesrollen samt utveckla den redan befintliga kompetensen. Minska fördomar och negativa attityder kring psykisk ohälsa och lindra drabbade personers upplevelse av utanförskap och stigmatisering. En så tidig hjälp som möjligt främjar det mänskliga lidandet och tillfrisknandet.

Sagt av tidigare deltagare

”Känner mig definitivt bättre rustad hur jag ska agera om jag möter en människa i kris”

”Tack för bra och givande utbildningsdagar!”

”Har redan hjälpt efter dag 1”

Kursinnehåll

  • Första hjälpen till psykisk hälsa BLEUS – Bedömning, Lyssna, Erbjuda, Uppmuntra, Stödja.
  • Psykiatriska tillstånd – depression, ångestsyndrom, beroendesjukdomar med flera.
  • Kristillstånd: personer som är självmordsnära
  • Substansrelaterade sjukdomar

Arbetsformer

Teori blandat med reflektioner, fallövningar, gruppövningar och filmer.

Kurstid

Kl.08:30-17:00

Utbildare

Birgitta Geijer – certifierad instruktör i Första hjälpen till psykisk hälsa, legitimerad sjuksköterska och vårdlärare samt Master i psykologi

Anmäl intresse