Psykisk ohälsa hos unga ökar i vårt samhälle och varje vecka tar tre barn/ungdomar sitt liv och tio gånger fler gör självmordsförsök som ett rop på hjälp. Du kan vara den enda vuxna som den unga pratar med och har förtroende för. Genom att upupmärksamma tidiga signaler kan du hjälpa barnet/ungdomen att sätta ord på sitt mående och ge dem kunskap om vilken hjälp som finns.

Diplomerad Första hjälpare till psykisk hälsa räddar liv precis som HLR!

Utbildningen, Första hjälpen till psykisk hälsa med inriktning barn och ungdomar, ger dig kunskap om de vanligaste psykiatriska tillstånden och hjälper dig att upptäcka tidiga signaler på olika slag av psykisk ohälsa. Du lär dig även hur du kan ge hjälp och stöd på rätt sätt, genom att du får ta del av en handlingsplan hur du mötet med en ung person i kris eller som visar tecken på psykisk ohälsa. Ingår kursmaterial och diplom från NASP.

Programmet kommer ursprungligen från Australiens MHFA (Mental Health First Aid) och har utvärderats vetenskapligt och används nu i 21 länder i världen över. Den svenska utbildningen är utformad av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa – NASP

Målgrupp

Personal som i sin verksamhet arbetar med eller för barn och ungdomar

Syfte

Syftet med utbildningen är att:

stärka din yrkesroll samt utveckla den redan befintliga kompetensen

öka dina kunskaper kring psykisk ohälsa och hur du kan agera genom att våga fråga hur de mår, samt ge rätt hjälp och stöd när du möter något barn eller ungdom som inte mår bra. På så vis kan du minska lidandet, främja tillfrisknande och förkorta återhämtningstiden

minska fördomar och negativa attityder kring psykisk ohälsa och lindra drabbade personers upplevelse av utanförskap och stigmatisering

Sagt av tidigare deltagare

”Känner mig definitivt bättre rustad hur jag ska agera om jag möter en människa i kris”

”Tack för bra och givande utbildningsdagar!”

”Har redan hjälpt efter dag 1”

”Viktigt att behålla kursledaren som har stor kunskap inom ämnet och kan förklara orsak och verkan på ett lättfattligt sätt”

Kursinnehåll

  • Första hjälpen till psykisk hälsa BLEUS – Bedömning, Lyssna, Erbjuda, Uppmuntra, Stödja
  • Psykiatriska tillstånd – depression, ångestsyndrom, beroendesjukdomar med flera
  • Kristillstånd: personer som är självmordsnära
  • Substansrelaterade sjukdomar

Arbetsformer

Teori blandat med reflektioner, fallövningar, gruppövningar och filmer.

Kurstid

14 timmar

Utbildare

Birgitta Geijer – certifierad instruktör i Första hjälpen till psykisk hälsa, legitimerad sjuksköterska och vårdlärare samt Master i psykologi med inriktning neuropsykologi

Anmäl intresse