Psykisk ohälsa är ett växande folkhälsoproblem som drabbar de flesta någon gång i livet och finns runt oss alla; i familjen, bland vänner, på arbetsplatsen, i föreningen och i det offentliga rummet.

Diplomerad Första hjälpare till psykisk hälsa räddar liv precis som HLR!

Första hjälpen till psykisk hälsa för äldre som tagits fram i Sverige och bygger delvis på det australiska programmet. Kursens mål är att vidga kunskapen om psykisk ohälsa bland äldre personer från 65 år. Kursen är en 12-timmarskurs som behandlar åldrande och olika kristillstånd som är vanliga hos äldre men också olika psykiatriska sjukdomar och hur man kan upptäcka dessa. I kursen behandlas även demenssjukdomar, Parkinsons sjukdom, konfusion/delirium, samt matproblem och undernäring. Fokus i programmet är, som i övriga MHFA-kurser, handlingsplanen och bemötandet av en äldre person med tydliga problem.

Programmet kommer ursprungligen från Australiens MHFA (Mental Health First Aid) och har utvärderats vetenskapligt och används nu i 21 länder i världen över. Den svenska utbildningen är utformad av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa – NASP.

Målgrupp

Personal som i sin verksamhet arbetar med eller för barn och ungdomar.

Syfte

Att öka medvetenheten och stärka yrkesrollen samt utveckla den redan befintliga kompetensen. Minska fördomar och negativa attityder kring psykisk ohälsa och lindra drabbade personers upplevelse av utanförskap och stigmatisering. En så tidig hjälp som möjligt främjar det mänskliga lidandet och tillfrisknandet.

Sagt av tidigare deltagare

”Känner mig definitivt bättre rustad hur jag ska agera om jag möter en människa i kris”

”Tack för bra och givande utbildningsdagar!”

”Har redan hjälpt efter dag 1”

Kursinnehåll

  • Första hjälpen till psykisk hälsa BLEUS – Bedömning, Lyssna, Erbjuda, Uppmuntra, Stödja
  • Psykiatriska tillstånd – depression, ångestsyndrom, beroendesjukdomar med flera
  • Kristillstånd: personer som är självmordsnära
  • Substansrelaterade sjukdomar

Arbetsformer

Teori blandat med reflektioner, fallövningar, gruppövningar och filmer.

Kurstid

Kl.08:30-17:00

Utbildare

Birgitta Geijer – certifierad instruktör i Första hjälpen till psykisk hälsa, legitimerad sjuksköterska och vårdlärare samt Master i psykologi.

Anmäl intresse