Kursen syftar till att minska smittspridning genom ökad kunskap om basala hygienprinciper

Kunskapsinnehåll

  • Mikroorganismer
  • Normalflora
  • Multiresistenta bakterier
  • Smitta smittspridning
  • Basala hygienprinciper
  • Praktiska övningar
  • Egenkontroll

Målgrupp

Personal inom hälso- och sjukvården, äldreboende, LSS samt personliga assistenter.

Omfattning

Halvdagsutbildning med teori varvad med praktiska övningar. Utbildningen skräddarsys efter beställarens behov och önskemål.

Anmäl intresse