Kursen ger dig kunskap om vad som kan orsaka hot och våld, vad händer i hjärnan, förebygga en våldssituation, lagen och praktiska övningar.

Målgrupp

Personer som arbetar med och för människor.

Syfte

Öka medvetenheten och stärka yrkesrollen samt utveckla den redan befintliga kompetensen. Att öka tryggheten vid hotfulla situationer.

Sagt av tidigare deltagare

”Alla som arbetar med människor bör gå denna kursen”

”Bra upplägg och duktig föreläsare”

”Uppskattade de vetenskapliga inslagen”

Kursinnehåll

  • Vad kan orsaka hot och våld – vad händer i hjärnan?
  • Vad gör jag i en akut våldssituation?
  • Hur kan jag förebygga en våldssituation?
  • Vad får du göra enligt lagen?
  • Diskussioner utifrån deltagarnas egna exempel.
  • Bemötandetekniker för att kunna hantera personer som beter sig aggressivt eller hotfullt i olika situationer.
  • Praktiska övningar i att hantera våldssituationer Första hjälpen till psykisk hälsa BLEUS – Bedömning, Lyssna, Erbjuda, Uppmuntra, Stödja.

Arbetsformer

Teori blandat med reflektioner, gruppövningar och diskussioner.

Kurstid

En dag eller två halvdagar

Utbildare

Birgitta Geijer – certifierad instruktör i Första hjälpen till psykisk hälsa, legitimerad sjuksköterska och vårdlärare samt Master i psykologi

Övrigt

Kursen anpassas för företag, organisation eller bransch helt utifrån verksamhetens önskemål och behov.

Anmäl intresse