Program för två dagar

Dag 1:

 • Handledning – vad är det?
 • Handledning en pedagogisk process och olika modeller
 • Kommunikation
 • Reflektioner

Dag 2:

 • Olika typer av samtal
 • Handledningssituationer
 • Att vara handledare
 • Handledning och bedömning av eleven
 • Reflektioner

Syfte och mål med utbildningen

Utbildningen skall ge kunskap om handledning som kunskapsutvecklande och pedagogisk process inom vård och omsorg. Utbildningen skall ge kunskap om hur praktik och teori tillsammans kan ge ny insikt och förståelse när systematiskt stöd för eftertanke ges.

Mål efter avslutad utbildning

 • Ha kunskap om handledning
 • Att omvandla teoretiska kunskaper till praktiskt handlande
 • Kunna utveckla olika strategier på praktiska problem som kan uppstå under APL-perioden
 • Ha kunskap om bedömning av elevens praktiska kunskaper

Anmäl intresse