Kursen ger dig kunskap om de vanligaste skadorna, riskgrupperna och hur du kan minska risken för fallolyckor.

Kursinnehåll

  • Riskgrupper – omfattning och vanliga skador
  • Upptäcka riskområden
  • Hur kan vi minska risken för fallolyckor?
  • Förebyggande åtgärder

Målgrupp

Du som arbetar inom äldreomsorgen och hemtjänsten

Anmäl intresse