Kursen ger dig kunskap om olika demenssjukdomars symtom och behandling, professionellt förhållningssätt och anhörigstöd.

Kursinnehåll

  • Olika demenssjukdomar, riskfaktorer och friskfaktorer, symtom, utredning, behandling
  • Professionellt förhållningssätt
  • Personcentrerad vård och omsorg
  • Bemötande av BPSD – Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens
  • Begränsningsåtgärder – vad är tillåtet enligt lagen?
  • Miljöns betydelse for demenssjuka
  • Vård i livets slutskede
  • Anhörigstöd

Målgrupp

Du som arbetar inom vård och omsorg och möter personer som har någon form av demenssjukdom.

Anmäl intresse