Anhöriga inom vård och omsorg spelar en central roll i brukarens liv. Svårigheter i kommunikationen eller i relationen mellan personal och anhöriga kan skapa svåra situationer. Personalens bemötande och förhållningssätt gentemot anhöriga har en central betydelse for att en god relation skall utformas. Genom goda möten och relationer med anhöriga kan vi se dem som en resurs och möjliggöra större delaktighet för brukaren vilket i slutändan ger en högre kvalitet av vård och omsorg. Som personal är det viktigt att sätta sig in i och förstå anhörigas situation och samtidigt också ta hand om oss själva. Bemötande anhöriga är en utbildning där du som personal får verktyg for att arbeta aktivt, etiskt och professionellt med bemötande av anhöriga.

Det är viktigt att all personal har ett etiskt förhållningssätt och en gemensam syn på vad ett gott bemötande och ett professionellt empatiskt förhållningssätt innebär. Under denna utbildning får du kunskaper inom bemötande, etik och kommunikation med fokus på att möta anhöriga. Vi går igenom anhörigas situation och möjligheterna f6r att se dem som en resurs. Utifrån aktuell hjärnforskning tar vi även upp vikten av självkännedom och reflektion. För att kunna bemöta andra måste vi också förstå oss själva.

Målgrupp

Denna utbildning riktar sig till personal inom äldreomsorg eller LSS-verksamhet.

Innehåll

  • Etik och kommunikation i bemötandet av anhöriga
  • Empatiskt förhållningssätt
  • Anhörigas situation
  • Anhöriga som en resurs
  • Delaktighet
  • Aktuell hjärnforskning – hjärnsmart
  • Vikten av självkännedom – att förstå sig själv for att kunna bemöta andra

Arbetsformer

Utbildningen innehåller föreläsning blandat med reflektioner och samtal samt praktiska övningar och exempel.

Anmäl intresse